ឯកឧត្តម អ៊ុំភឿន គុណវុឌ្ឍ អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្សារផ្អាវ ស្ថិតនៅឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ


: 2020-07-27 16:29:11

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុំភឿន គុណវុឌ្ឍ អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្សារផ្អាវ ស្ថិតនៅឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ មានកាអញ្ជើញចូលរួមពីអាជ្ញាធរស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ គណៈអាជីវកផ្សារ និងមន្រ្តីមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត