ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត រួមជាមួយឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត ដែលរងរបួសក្បាលជង្គង់


: 2020-08-03 14:48:18

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត រួមជាមួយឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត ដែលរងរបួសក្បាលជង្គង់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត