សេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរជើងគោកក្នុងឳកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ១៦‍​‍-១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០


: 2020-09-11 10:58:14


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត