សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្តោះអាសន្នលើកំណាត់ផ្លូវពីចំណុចក្លោងទ្វារវត្តព្រះគុហា ព្រែកសង្កែ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់


: 2020-10-15 20:43:13


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត