ឯកឧត្ដម អ៊ុំភឿន គុណវុឌ្ឍ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារនៃមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ រួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់ចំណីផ្លូវនៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ នៅភូមិអកទៀង ឃុំតាំងក្រាំង ស្រុកបាធាយ


: 2021-02-09 21:04:31

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម អ៊ុំភឿន គុណវុឌ្ឍ អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារនៃមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ រួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់ចំណីផ្លូវនៃគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ នៅភូមិអកទៀង ឃុំតាំងក្រាំង ស្រុកបាធាយ៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត