ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានដឹកនាំក្រុមការងារខេត្ត និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យមណ្ឌលចត្តាឡីស័ករបស់រដ្ឋបាលខេត្ត នៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តកំពង់ចាម


: 2021-03-12 19:11:11

នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានដឹកនាំក្រុមការងារខេត្ត និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យមណ្ឌលចត្តាឡីស័ករបស់រដ្ឋបាលខេត្ត នៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ទទួលបងប្អូនពលករដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត