សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់


: 2021-07-28 22:58:44

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៨៣ឆ្នាំ នៅភូមិកំពង់ក្របី ឃុំគគរ ស្រុកកំពង់សៀម និងបុរសជនជាតិវៀតណាម អាយុ ៦០ឆ្នាំ នៅភូមិជីហែ ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត