សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់


: 2021-07-30 23:41:16

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ នៅភូមិស្ទោង ឃុំសណ្ដែក ស្រុកបាធាយ , ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧២ឆ្នាំ នៅភូមិទី១០ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៧ឆ្នាំ នៅភូមិបុសោម ឃុំបឹងល្វេ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត