សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-08-01 19:58:56

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៩នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០៤នាក់ ,ស្រុកចំការលើ ១៣នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១១នាក់, ស្រុកបាធាយ ១១នាក់,ស្រុកព្រៃឈរ ០៨នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៦នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់, ខេត្តកំពង់ធំ ០៤នាក់ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត