២៤-០៦-២០១៩ / បច្ចុប្បន្ន
អ៊ុន ចាន់ដា​
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

I. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

- កើតនៅថ្ងៃទី១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៦ នៅភូមិ ចំរេះ ឃុំ គោល ស្រុក សណ្ដាន់ ខេត្ត កំពង់ធំ - ប្រពន្ធឈ្មោះ ញូង ចរិយា - មានកូនចំនួន ០៤ នាក់ ស្រី០៣នាក់ - មានបងប្អូនបង្កើតចំនួន ០៨ នាក់ ស្រី ០៣ នាក់

II. ព័ត៌មានការសិក្សា

- ០១-មករា-២០១៤ ដល់ ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៤ វិញ្ញាបនបត្ររដ្ឋបាលទូទៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល - ០១-មករា-២០០៥ ដល់ ០១-មករា-២០០៧ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង - ០១-មករា-១៩៩៨ ដល់ ០១-មករា-១៩៩៩ សញ្ញាបត្រគ្រូមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៃមហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ - ០១-មករា-១៩៩៥ ដល់ ០១-មករា-១៩៩៨ បរិញ្ញាបត្រគីមីវិទ្យា នៃមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ - ០១-តុលា-១៩៩២ ដល់ ០១-សីហា-១៩៩៣ មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ វិទ្យាល័យកំពង់ធំ

III. ព័ត៌មានការងារ

- ២៤-មិថុនា-២០១៩ ដល់បច្ចុប្បន្ន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម - ១២-សីហា-២០១៦ ដល់២៤-មិថុនា-២០១៩ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ - ០៤-កក្កដា-២០១១ ដល់ ១២-សីហា-២០១៦ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ - ២៤-កក្កដា-២០០៣ ដល់ ០៤-កក្កដា-២០១១ ប្រធានផ្នែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី - ០១-តុលា-២០០០ ដល់ ២៤-កក្កដា-២០០៣ គ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ វិទ្យាល័យពាមរក៏ ខេត្តព្រៃវែង