ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានអញ្ជើញទទួលឧបករណ៍វាស់កម្តៅ និងបាញ់អាល់កុល ស្វ័យប្រវត្តិ ចំនួន០៧គ្រឿង ពីសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនសាខាខេត្តកំពង់ចាម


: 2021-01-05 15:25:03

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលាខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានអញ្ជើញទទួលឧបករណ៍វាស់កម្តៅ និងបាញ់អាល់កុល ស្វ័យប្រវត្តិ ចំនួន០៧គ្រឿង ពីសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនសាខាខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់សាលាខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ