ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម និងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត បានឧបត្ថម្ភថវិកា ដល់ក្រុមកីឡាករក្លឹបវាយសីខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាវាយសីជម្រើសជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ២០២០


: 2021-01-16 21:46:52

ក្នុងឱកាសប្រកួតកីឡាវាយសីជម្រើសជើងឯកប្រចាំ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ២លានរៀល និងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ថវិកា១លានរៀល ដល់ក្រុមកីឡាករក្លឹបវាយសីខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាវាយសីជម្រើសជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ