ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ប្រឹក្សាយោបល់លើការសិក្សានិងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដំបូងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសាងសង់ទីលានកប់សំរាមក្រុងកំពង់ចាម


: 2020-06-19 22:37:14

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង 8ៈ ០០នាទី ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ប្រឹក្សាយោបល់លើការសិក្សានិងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដំបូងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសាងសង់ទីលានកប់សំរាមក្រុងកំពង់ចាមនៃគម្រោងអភិវឌ្ឈន៍ក្រុងរបៀង៤ ។ ដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមាន៖ ១. ពិនិត្យ និងពិភាក្សា អំពីផលប៉ះពាល់នៅជុំវិញទីលានកប់សំរាម មានដូចជា កងរាជអាវុធហត្ថ ពន្ធធនាគារ ទ្រុងមាន់រស់ក្រុមហ៊ុន CP និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះ ២. ពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីបច្ចេកទេស និងចង្វាក់ផលិកម្មនៃគម្រោង ការវេចខ្ចប់ ទុកដាក់ទៅតាមប្រភេទសំរាម


អត្ថបទ ៖ អ៊ឹង ទី

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ