សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៤នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-28 22:57:44

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៤នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៩នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៥នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៨នាក់, ស្រុកបាធាយ ១១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៦នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៣នាក់ ,ស្រុកកោះសូទិន ០៤ នាក់ ,ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់,ខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ និងខេត្តកណ្ដាល ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ