ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង " កម្ពុជាឌីជីថលសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បរិយាបន្ន ស្តីពីការសិក្សាគំរូរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ"


: 2021-07-28 23:01:55

ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម រួមនឹងមន្រ្តីជំនាញ បានអញ្ជើញ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង " កម្ពុជាឌីជីថលសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បរិយាបន្ន ស្តីពីការសិក្សាគំរូរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ" តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ