ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ-១៩ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុគណ:កម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់ នៃគណ:កម្មការអន្តរក្រសួងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


: 2021-07-28 23:19:29

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ-១៩ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុគណ:កម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់ នៃគណ:កម្មការអន្តរក្រសួងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ថោង លីម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានអនុគណ:កម្មការដឹកនាំរអនុវត្តច្បាប់ នៃគណ:កម្មការអន្តរក្រសួងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៕


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ