រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

ទំនាក់ទំនងម៉ោងការងារ
  • 042 211 212

គួច ចំរើន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

I. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

- កើតនៅថ្ងៃទី០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧២ នៅភូមិ តាព័រលើ ឃុំ ពង្រក្រោម ស្រុក ជីក្រែង ខេត្ត សៀមរាប - ប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ូ ធីតាពៅ - មានកូនប្រុស ០៣ នាក់ - មានបងប្អូនបង្កើតចំនួន ០៥ នាក់ ស្រី ២ នាក់

II. ព័ត៌មានការសិក្សា

- ០១/១០/២០០៤ ដល់ ០១/០៨/២០០៨ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលសាធារណ: នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច - ២៨/០៣/១៩៩៣ ដល់ ២២/០៧/១៩៩៧ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច នៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ដ - ១៧/០៣/១៩៧៩ ដល់ ១៨/០៦/១៩៨៩ មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ នៅសាលាមធ្យមសិក្សាកម្រិត២ ១០ មករា ខេត្តសៀមរាប

III. ព័ត៌មានការងារ

- ២៤/០៦/២០១៩ ដល់ បច្ចុប្បន្ន ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ - ១៦/០៦/២០១៧ ដល់ ២៤/០៦/២០១៩ ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម - ០១/១២/២០១៦ ដល់ ១៦/០៦/២០១៧ ជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ - ១៥/០៧/២០១៤ ដល់ ០១/១២/២០១៦ ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ - ២៣/០៧/២០០៤ ដល់ ១៦/០៥/២០១៤ ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌមានជ័យ - ១៣/០៧/១៩៩៩ ដល់ ២៣/០៧/២០០៤ ជាអភិបាលរងខណ្ឌចំការមន - ២៩/០៣/១៩៩៨ ដល់ ១៣/០៧/១៩៩៩ បុគ្គលិកចាត់តាំង ខណ្ឌចំការមន - ២២/១០/១៩៩១ ដល់ ២៨/០៣/១៩៩៨ កងពលលេខ៧ ឧដុង្គ - ០៥/០៩/១៩៩០ ដល់ ២១/១០/១៩៩១ សិក្ខាកាម សាលាបច្ចេកទេសកងទ័ពវៀតណាម - ១៦/០៩/១៩៨៩ ដល់ ០៤/០៩/១៩៩០ សិក្ខាកាម សាលាវប្បធម៌កងទ័ព - ២៨/០៦/១៩៨៩ ដល់ ១៥/០៩/១៩៨៩ ចូលបម្រើកងទ័ព ខេត្តសៀមរាប