ក្រុងកំពង់ចាម៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម តំណាង ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកស្រី សូហ្វាយអឺ ខេសុន ប្រធានកម្មវិធី ACCESS 2 បានអញ្ជើញចូលរួម សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវា ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌ – ដំណាក់កាលទី២ ហៅកាត់ថា (ACCESS 2) ធ្វើនៅសណ្ឋាគារ LBN ក្រុងកំពង់ចាម ។