ស្រុកកំពង់សៀម ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក និងក្រុមការងារស្រុក បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្នុងពិធីក្រុងពាលី ធ្វើខឿនទប់ដីក្រោយសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុនសែន ដំបងដែក។