ស្រុកស្ទឹងត្រង់៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ លោក វន វី អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលស្រុក តំណាងលោក ទុន ណេត អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ និងលើកទិសដៅការងារខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ របស់ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកស្ទឹងត្រង់ នៅសាលប្រជុំការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកស្ទឹងត្រង់៕