នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ ស្ដីពីរៀបចំសេចក្ដីសម្រេចរួមផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ និងរៀបចំបិទបញ្ចប់សេចក្ដីសម្រេចរួមឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលប្រជុំតូចសាលាខេត្តកំពង់ចាម។