រមណីយដ្ឋាននាគខ្មៅ មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបែកអន្លូង ឃុំអារក្សត្នោត ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ រមណីយដ្ឋាននេះ មានចម្ងាយ ៥៩គ.ម ពីក្រុងកំពង់ចាមដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរមណីយដ្ឋានភ្នំហាន់ជ័យហើយបន្តដំណើរតាមសាលាស្រុកស្ទឹងត្រង់ឆ្ពោះទៅរមណីយដ្ឋាននាគខ្មៅ ស្ថិតនៅភូមិបែកអន្លូង  យើងនឹងបានឃើញរមណីយដ្ឋាននោះជាពុំខាន។