ស្ពានគីហ្សូណាគឺជាទំព័រប្រវតិ្តសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម កសាងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ ហើយគឺជាស្ពានទី១ដែលបានកសាងឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ស្ពាននេះមានប្រវែង១.៣៦០ម៉ែត្រ ទទឹង១២,២០ម៉ែត្រ និងកំពស់៣៥ម៉ែត្រ ។ ស្ពាននេះស្ថាបនាដោយប្រាក់ជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន ៦.០៦០លានយេន នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយបញ្ចប់ និងបើកសម្ភោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០០១។