មណ្ឌលកីឡាហែលទឹកតេជោសែន ស្ថិតនៅភូមិទី៧ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ដែលមានទំហំ ៦៥ម៉ែត្រ x ១២០ម៉ែត្រ ហើយមានអាងហែលទឹកចំនួន២ ដែលកសាង​តាម​ស្ដង់​ដារអន្ដរជាតិ​ គឺ​ទំហំ ២៥ ម៉ែត្រ​គុណ​នឹង ២៥ ម៉ែត្រ​ ជម្រៅ ៥ ម៉ែត្រ និង​មួយ​ទៀត ២៥ ម៉ែត្រ​​គុណ​នឹង ៥០ ម៉ែត្រ ជម្រៅ ២ ម៉ែត្រ។